Killar! Kom ikapp med vego från matkasse

Det har länge varit känt att män står för större del av de totala klimatutsläppen. Inte nog med att de flyger mer, kör mer bil och står för större delen bolag med stora oljeutsläpp, så äter de också mindre vego. Men genom att beställa en matkasse från nätet med schyssta, säsongsenliga vegorätter på färdiga recept, så kan nog även killarna komma ikapp med sin klimatskuld.  

Det är bara att gå in på https://www.middagsfrid.se/matkassarna/vego/ och beställa hem en matkasse med färdigplanerade vegetariska recept redan idag. Det finns inga fler ursäkter! För det verkar faktiskt som att killarna har börjat få upp ögonen för att vegetariskt är mindre belastande för miljön. Vi ska ta en titt på några studieexempel som presenterats i medierna.

Äter mer vegetariskt

Kvinnor ligger fortfarande långt före män när det kommer till progressivitet. Det visar studie efter studie: män fortsätter äta kött medan kvinnor går över till vegetariskt. När det kommer till att grilla i sommar är det många som menar att kvinnorna borde ta över steken: chanserna ökar att det inte blir mat som är belastande för vår planet. Här kan du läsa mer om dessa studier, och en artikel som bekräftar den.

Undersökningar har visat att bara var femte ung man äter vegetariskt, och att resten känner till att vegetariskt är bättre för klimatet men att man äter kött ändå. Hur kan det bli så? Det kan du ta reda på om du kollar på det här klippet från TV4, där en måltidsforskare kommenterar studierna:

Några tips för att komma igång ordentligt med att äta vegetariskt är genom att beställa hem färdigplanerade vegetariska matkassar där recept och allt redan är klart. Inte nog med att man kommer igång med att äta vegetariskt: det har även visat sig att planering bakom måltiderna kan minska våra hushållssvinn, som också är en stor klimatbörda.

Nu går vi mot en mer klimatsmart värld, i jämställdhetens tecken.

Att ta hjälp av en jurist vid separation

En separation ska innebära slutet på en destruktiv eller olycklig relation, men den ska inte innebära en stor ekonomisk förlust för någon av parterna. Kvinnors ekonomi drabbas statistisk sett svårast vid en skilsmässa. Dels tar man större ansvar för barnen och dels drar kvinnor det kortaste strået på bostadsmarknaden som ensamstående. Fördelningarna av tillgångarna ska ske rättvist, men det är inte alltid lätt att komma överens med den man skiljer sig från. Du ska aldrig tveka att ta hjälp av en jurist om du hamnat i trångmål vid skilsmässa.

På frågan om huruvida man ska gå vidare med en skilsmässa eller inte bör inte den ekonomiska faktorn spela någon roll i ens val. Om du vid en skilsmässa upplever att fördelningen av era tillgångar sker orättvist kan du få hjälp av en jurist i Göteborg. De är nämligen experter på familjetvister så som bodelning, vårdnad och andra relaterade frågor som kan uppstå vid skilsmässa.

Kvinnor drabbas hårdast vid skilsmässa

Även om en skilsmässa kan innebära en hel del positiva steg i rätt riktning är det sällan den sker utan problem. Det är inte ovanligt att man stannar i en relation som är olycklig, just för att man är rädd för konsekvenserna av en skilsmässa och hur den skulle se ut. Därför är det bra att känna till att det finns jurister att vända sig till som man hjälpa en med ens frågor och funderingar.

Vid en skilsmässa är det inte ovanligt att kvinnan tar större ansvar för vårdnaden av barnen. För många faller det sig naturligt. Andra är noga med fördelningen och att den ska bara exakt lika. Vad som är tydligt är att kvinnor ändå drar det kortaste strået på bostadsmarknaden sedan. Många har inte råd att hitta ett boende som täcker familjens behov och för många kan det bli långa avstånd mellan förskola, skola och den andra föräldern.

Man ska alltid kontakta en jurist för att reda ut den rättvisaste fördelningen av tillgångarna i familjen för att undvika strukturella fällor vid skilsmässa. Den kan se över vilka saker du kan gå vidare med och vilka saker som redan regleras i bodelning och annat.

Inte jämställt i Sverige ännu

Kvinnor lever längre än män – och fler män dödas i arbetsplatsolyckor än vad kvinnor gör. Än är det långt kvar till jämställdhet i Sverige, även om vi är påväg mot ett allt bättre samhälle för alla.

 

Hur jämställda är vi i Sverige egentligen? Finns det något i detta som gör att kvinnor lever längre än män – att män inte får lyssna på sin kropp eller att det inte är lika okej att anävnda skyddskläder och säkerhetsanordningar på arbetsplatser som domineras av män. Säkerligen. Alldeles för många män dör i arbetsplatsolyckor och det är något som måste åtgärdas, ingen ska skadas eller dö på sitt jobb. Där ska man vara trygg, oavsett arbete, ålder, kön och arbetsuppgifter.

Män är också mer risktagande än kvinnor, särskilt i yngre åldrar, på grund av testosteronhalten. Detta kan även påverka dödligheten, inte minst i trafiken. Oavsett kön får man en fin och värdig begravning på Fenix Begravning i Göteborg, som det går att läsa mer om på https://fenixbegravning.se/begravningsbyra/goteborg/. Men ingen ska som sagt avlida på sitt arbete eller som en konsekvens av stress och orättvisa villkor.

 

Detta är jämställdhet enligt regeringen

På regeringen.se går det att läsa om regeringskansliets mening om jämställdhet. Där står det skrivet att jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män och att dessa ska ha samma möjlighet att både forma samhället men även sina egna liv:

 

Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritetRegeringskansliet

 

Att det fortfarande är skevt på arbetsmarknaden syns inte bara i byggbranschens dödsolyckor, där machonormer lever kvar och gör att många inte vågar eller vill använda skyddsanordningar. Det syns även från chefshåll, som det skrivs om här i Resumé.

Varför män dör tidigare än kvinnor

Att kvinnor lever längre än män är sedan länge fastställt, men varför är det så egentligen? Det finns en rad olika orsaker men främsta har med testosteronet att göra, men männens livslängd närmar sig faktiskt kvinnors livslängd vilket är en positiv utveckling.

Kvinnor lever längre än män. Vanligt hos begravningsentreprenören är därför att änkor kommer dit för att välja bland kistor och urnor för att begrava sin make i. Men så kanske det inte kommer vara i framtiden. Ny statistik som Statistiska centralbyrån presenterar visar att männens livslängd nu knappar in på kvinnornas och vi börjar få en mer jämställd ålder över när vi dör. En förklaring som man dock hittat till varför kvinnor lever längre än män är att det hela handlar om våra testosteronhalter, något som man även hittat belägg för i en Koreansk studie som SVT skriver om. Genom att undersöka enucker (kastrerade män utan testiklar) har man kommit fram till att just testosteronhalten kan vara anledningen, för man skriver även om hur unga män är mer riskbenägna än vad kvinnor är vilket också kan förklaras genom högre testosteronhalt.

”En anledning till att testosteron ibland anges som förklaring till skillnaderna i livslängd är att det sägs öka risktagandet i unga åldrar. Unga män är mer benägna att ta risker än unga kvinnor och dödligheten är därför betydligt högre hos de unga männen.”

Likaså kanske de höga testosteronhalterna därför kan vara förklaringen till varför unga män gör fler dumdristiga saker än vad kvinnor gör. I till exempel tidningen Café har man listat en hel artikel full med roliga bilder på temat ”29 förklaringar till att män dör tidigare än kvinnor”. Där visas allt från fönsterputsning utan säkerhetslina och flytande förlängningssladdar i poolen till stegar uppställda på ostabila vis och män som agerar levande hopphinder för hästar med mera. Visserligen är bilderna i artikeln tänkta att locka fram skratt – men kanske är dessa även, som artikeln också utlovar, bevis för hur en ökad testosteronhalt leder till kortare liv?

Kvinnor röker i större utsträckning än män

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik går det att utläsa att det i snitt fler kvinnor som röker jämfört med män i Sverige. Kvinnor får ofta värre följder än män vad gäller rökning. Samtidigt är det både fler kvinnor och män som är benägna att sluta.

Totalt sätt är det fler kvinnor än män som röker, enligt statistik. Man är också mer bekymrad över att fler unga röker, och speciellt då unga kvinnor.

E-cigaretter kan leda till fler rökstopppexels-photo-413447

Enligt en studie ursprungligen publicerad i The BMJ kan man läsa att e-cigaretter, såsom märket Ecocig exempelvis, kan leda till att folk är mer benägna att sluta röka konventionella cigaretter. Dagens Medicin skriver om studien, en enkätstudie som är en av de största hittills. Denna har visat på att under samma period som antalet användare av e-cigaretter ökat så svarar även en stor del av befolkningen att de slutat röka. Slutsatsen man drar av detta är således att e-cigaretterna kan få rökare att sluta röka konventionella cigaretter, och att många är mer benägna att sluta röka överlag.

10 procent kvinnor rökte 2016

Tobak är en av de riskfaktorer som bidrar som allra med till sjukdomar i Sverige. Hur mycket som röks dagligen beror på ålder, kön och utbildning och var man bor någonstans. Exempelvis är andelen som röker som endast har utbildning på förgymnasial och gymnasial nivå större, medans de som har en eftergymnasial utbildning röker i mindre utsträckning. I statistiken från Folkhälsomyndigheten kan man utläsa att av andelen kvinnor i åldern 16-84 var det 10 % som rökte. Andelen män var då 8 %. Åren innan såg det ut såhär för kvinnor, respektive män:

 • – Kvinnor 12 % och män 10 %.
 • – Både kvinnor och män 11 %.
 • – 2014 och 2015. Kvinnor 11 % och män 9 %.

Kvinnor som röker kan lättare bli sjuka

Det som är extra förbryllande med att fler kvinnor än män tycks röka som det ser ut idag, är att kvinnor som röker löper större risk att drabbas av följdsjukdomar som lungcancer och KOL. Varför det är så vet man ännu inte, men det kan handa om skillnader i genetiken, skriver Sveriges Radio i en artikel.

Att ta bort övervikt

Kvinnor lägger mer pengar på skönhet och sitt utseende än vad män gör – det visar sig i antalet skönhetsoperationer bland annat. Många väljer att själva bekosta sin överviktsoperation än att vänta i kö hos landstinget.

operation sjukhus läkareDet är olika i beteende mellan män och kvinnor, på vissa punkter. Något vi skrivit tidigare om är att män generellt sett lånar mer än sina kvinnliga motsvarigheter. Eller till dyrare saker än vad tjejer lägger lånade pengar på. Något som inte verkar förändrats nämnvärt genom åren.

Fortfarande är det så att kvinnor lägger mer pengar på kläder och skönhet, i högre grad även på skönhetsoperationer och ingrepp för att ta bort övervikt. I Sveriges Radio kan en läsa om hur en kvinna valde att bekosta sin egen överviktsoperation, detta eftersom att landstinget har en restriktiv hållning kring hur pass överviktig det krävs att personen är för att remitteras till just ett ingrepp som gastric bypass och liknande.

Personen i fråga sökte först vård hos landstinget i Göteborg för att hoppas få operera bort delar av övervikten. Då vägde hon 138 kilo och hade ett högt BMI på hela 36, ett högt värde men inte nära den översta gränsen som ligger på 40, bara snäppet högre den nedre gränsen på 35. Men hon fick en lång väntetid operation hos landstinget och bland annat för att hon inte utvecklat sidosjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. Det gjorde vidare att hon också hamnade längst ner på listan och skulle ha fått vänta i hela fem år på en operation.

Bekostade sin egen operation

I stället valde hon alltså att själv bekosta sin operation och lånade pengar för att ha råd att genomföra den. Nu efter fyra år har hon gått ner till nästan hälften av vikten, och ligger på det lite mer hälsosamma 76 kilo och säger i artikeln att hon ”har fått ett nytt liv”.

 • Antalet överviktsoperationer på Sahlgrenska minskar men ökar på privata kliniker
 • Fördelen många ser är att man får operationen snabbare och att man kan välja läkare mer fritt
 • Det kostar kring 60 000 upp till ungefär 120 000
 • Många tar lån för att ha råd men får även stöd av sina arbetsgivare genom bruttolöneavdrag

Män lånar mer än kvinnor

Jämställdhet är något som vi gärna strävar efter men visst finns en hel del skillnader mellan könen. Något som på senare tid till exempel uppmärksammats är att det främst är män som tar lån och lånar mest – även fast de har en god ekonomi.

hander-som-haller-tom-planbok-fattigAtt ta snabblån är något som nog alla behöver göra någon gång ibland vid en oförutsedd ekonomisk krissituation, men rent generellt kan man se att de som faktiskt tar flest lån bryter av från normen och tanken om att det bara är den ekonomiskt nödställde som lånar. Ny statistik visar nämligen att det faktiskt är den välbetalde mannen som lånar mest, vilket bland annat Sveriges Radio skriver om. Men vad är det han lånar till? I Aftonbladet skrev man att kvinnor lånar till kläder och män till båtar i en artikel som publicerades för omkring 15 år sedan, och sorgligt nog har detta inte förändrats speciellt mycket. På mannens sida i alla fall. Vad den nya undersökningen visar är nämligen att det som mannen lånar mest pengar till kanske inte är en båt, men det är en bil – så det är i alla fall en form av fordon. Kvinnor däremot är mer ansvarsfulla, eller i alla fall ansvarsfullare än för femton år sedan, de lånar nämligen främst till bröllop och skönhetsingrepp.

Alla lånar till bostad

Något som däremot inte utgör en så stor skillnad mellan könen när det kommer till lån är lån som rör bostaden. Här lånar män och kvinnor ungefär lika mycket. Vad som däremot skiljer sig är lånestorleken beroende på vart någonstans i landet man bor. Bland annat skriver Svenska Dagbladet att de som lånar mest återfinnes i främst Stockholms län, vilket inte är så förvånande, och minst lån hittas utspritt mer norrut i landskap som Jämtland, Norrbotten och Värmland.

Så här lånar man i Stockholms kommuner i snitt

 1. Danderyd – 2 114 220 kronor
 2. Lidingö – 1 925 805 kronor
 3. Vellinge (Skåne) – 1 850 470 kronor
 4. Stockholm – 1 780 288 kronor
 5. Ekerö – 1 756 244 kronor
 6. Tyresö – 1 725 071 kronor
 7. Nacka – 1 659 327 kronor
 8. Täby – 1 654 815 kronor
 9. Sundbyberg – 1 653 041 kronor
 10. Värmdö – 1 630 472 kronor

Löneskillnaderna fortfarande stora

Mäns och kvinnors löner är inte jämställda, trots att lönegapet minskat under de 30 år som statistik förts. Vad beror detta på?

woman-hand-smartphone-desk-largeKvinnor må spara mer pengar än män och dessutom på ett säkrare sätt, som vi skrivit om tidigare här i ett inlägg. Men det kanske inte är så konstigt, kvinnor tjänar också mindre än sin manliga motparter.

Under de senaste 30 åren har kvinnors löner konstant ökat i Sverige. Trots det tjänar fortfarande männen i landet mer. Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade nyligen en kartläggning om kvinnor och mäns skilda villkor i samhället, något som Dagens Nyheter rapporterade om. Kartläggningen heter ”På tal om kvinnor och män” och har kommit ut vartannat år sedan mer än tre årtionden tillbaka. Statistiken som presenteras beskriver jämställdheten i löner, yrken, makt och inflytande samt kriminalitet och ofarligt.

Lönegapet finns fortfarande kvar

Siffrorna som visar att lönerna hos kvinnor och män skiljer sig, trots att detta gap har minskat genom åren. Män får ungefär 13 procent mer i plånboken än kvinnor, det är en minskning med en procentenhet i jämförelse med två år sedan. En orsak till detta är kvinnor i större utsträckning arbetar med yrken som betalar ut lägre lön samt är hemma mer med barn via vab och annat. Dessutom deltidsarbetar kvinnor betydligt mer än vad män gör. Men löneskillnaden finns även på samma arbetsplatser, trots likvärdig utbildning och erfarenhet. Ren och skär ojämställdhet alltså.

I styrelser på företag är det även där en väldigt ojämn könsfördelning fortfarande. Siffror visar i rapporten att av alla börsbolag, leds endast 5 procent av totalen av en kvinnlig vd. Det visar på att inte bara lönen är ur led, även makten och inflytandet är helt på efterkälken.

Chefsorganisationen Ledarna menar att inte bara kvinnor gynnas av jämställda löner, utan män likaså. Organisationen har sammanställt statistik angående löner under flertalet år.

post

Kvinnor sparar mer

När det kommer till ekonomi skiljer sig åsikterna och beteendena åt en del mellan könen. Män anser sig kunna mer om sin privatekonomi och vågar spara mer riskfullt, medan kvinnorna är mycket bättre på att spara pengar överhuvudtaget.

spare-penger

En undersökning visar att drygt hälften av alla svenska kvinnor anser att de kan för lite om privatekonomi, skriver Dagens Industri. Även när det kommer till pensionen har männen bättre självförtroende då 65 procent av dem anser sig ha tillräckliga kunskaper för att påverka den, medan endast 45 procent av kvinnorna anser sig ha det. Männen är dessutom, kanske på grund av det goda självförtroendet när det gäller ekonomi, mer benägna att ta risker i sitt sparande för att få avkastning.

Sparar säkrare än männen

Med tanke på att kvinnorna inte tar lika stora risker i sparandet som män gör, sparar de inte lika mycket i aktier och i sparformer som ger rätt hög avkastning. De väljer kanske snarare ett investeringssparkonto där man kan bland aktier och fonder, än att enbart handla med de hetaste men mest riskfulla aktierna. Men även om det är så att kvinnorna kanske inte sparar lika riskfullt, är det ändå kvinnorna som sparar mest.

Fler sparar men i mindre summor

I Svenska Dagbladet kan man läsa att fler än varannan kvinna har ett sparkonto och hela 43 procent av dem sätter in pengar på kontot regelbundet. Bland männen är det däremot under hälften som har ett sparkonto och endast 39 procent säger sig vara regelbundna sparare. Däremot är det männen som har mer pengar på sina sparkonton generellt. Detta beror dels på att kvinnorna sparar flitigare, men i mindre belopp.

post

Korrelation och kausalitet – två exempel

En av de svåraste sakerna för en människa är att inte tolka korrelation som ett tecken på kausalitet. Det är svårt även för forskare i många fall, och då ska vi inte tala om hur det kan se ut i medierna, eller i den allmänna debatten.

DiagramDet första man får lära sig när man pluggar statistik är att korrelation inte är samma sak som kausalitet. Att antalet anmälda våldtäkter har ökat behöver inte ha med invandringen att göra. Troligare är nog att ökningen beror på att fler typer av övergrepp idag klassas som våldtäkt. Ett helt annat exempel kommer från The Economist: i en artikel hävdade man att ju fler personer i ett land som har ett bankkonto, desto högre är välbefinnandet i landet. I diagrammet som ackompanjerar artikeln ser detta vid första anblick ut att stämma. Men tittar man mer noggrant ser man att detta framför allt gäller länder i Asien och Mellanöstern. Länder i Afrika söder om Sahara har lägre grad av välbefinnande alldeles oavsett, och i Europa är välbefinnandet generellt högt.

Därför bör man, innan man drar den slutsats som Economist drar, ställa sig följande frågor:

 • Är det en ren tillfällighet att det här sambandet finns?
 • På vilket sätt påverkas välbefinnandet av ett bankkonto? (Är det inte troligare att det är de som har de gott ställt som har bankkonton?)
 • Vad finns det för andra faktorer som kan påverka välbefinnandet?