Löneskillnaderna fortfarande stora

Mäns och kvinnors löner är inte jämställda, trots att lönegapet minskat under de 30 år som statistik förts. Vad beror detta på?

woman-hand-smartphone-desk-largeKvinnor må spara mer pengar än män och dessutom på ett säkrare sätt, som vi skrivit om tidigare här i ett inlägg. Men det kanske inte är så konstigt, kvinnor tjänar också mindre än sin manliga motparter.

Under de senaste 30 åren har kvinnors löner konstant ökat i Sverige. Trots det tjänar fortfarande männen i landet mer. Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade nyligen en kartläggning om kvinnor och mäns skilda villkor i samhället, något som Dagens Nyheter rapporterade om. Kartläggningen heter ”På tal om kvinnor och män” och har kommit ut vartannat år sedan mer än tre årtionden tillbaka. Statistiken som presenteras beskriver jämställdheten i löner, yrken, makt och inflytande samt kriminalitet och ofarligt.

Lönegapet finns fortfarande kvar

Siffrorna som visar att lönerna hos kvinnor och män skiljer sig, trots att detta gap har minskat genom åren. Män får ungefär 13 procent mer i plånboken än kvinnor, det är en minskning med en procentenhet i jämförelse med två år sedan. En orsak till detta är kvinnor i större utsträckning arbetar med yrken som betalar ut lägre lön samt är hemma mer med barn via vab och annat. Dessutom deltidsarbetar kvinnor betydligt mer än vad män gör. Men löneskillnaden finns även på samma arbetsplatser, trots likvärdig utbildning och erfarenhet. Ren och skär ojämställdhet alltså.

I styrelser på företag är det även där en väldigt ojämn könsfördelning fortfarande. Siffror visar i rapporten att av alla börsbolag, leds endast 5 procent av totalen av en kvinnlig vd. Det visar på att inte bara lönen är ur led, även makten och inflytandet är helt på efterkälken.

Chefsorganisationen Ledarna menar att inte bara kvinnor gynnas av jämställda löner, utan män likaså. Organisationen har sammanställt statistik angående löner under flertalet år.