post

Därför är samboavtal betydelsefullt att skriva

Med ett samboavtal är det möjligt att helt eller delvis avtala bort bodelningsreglerna för sambor. Exempelvis går det i ett samboavtal att avtala att den gemensamma bostaden inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Att skriva ett samboavtal i ett tidigt skede när du och din partner blir sambor är en fördel.

När du ska bli sambor med din partner kan det vara en god idé att fundera över att skriva ett samboavtal. Då är det möjligt att avtala bort regler som finns i sambolagen. Det är alltså med ett samboavtal möjligt att reglera bland annat hur privat egendom ska fördelas vid en eventuell separation. Om du och din partner vill skriva ett samboavtal är det en bra idé att gå in på https://www.advokatnovum.se/ och ta hjälp. Det är viktigt att skriva samboavtal på ett korrekt sätt för att inte riskera att det är ogiltigt. Med hjälp av en advokat eller jurist kan du säkerställa att samboavtalet gäller i lagens ögon.

Båda parterna måste skriva under samboavtalet

Att skriva på ett samboavtal är frivilligt och inget som den andre parten måste göra. Därför är det en bra idé att skriva ett samboavtal medan ni är kära i varandra och vill varandras bästa. I en uppslitande separation är det lätt hänt att det uppstår konflikter och då är det bra att redan ha ett samboavtal. Det är dock viktigt att båda parterna skriver under för att det ska vara giltigt. Du och din partner bör ha ett exemplar var av samboavtalet. Förvara sedan samboavtalet på en trygg plats. Det kan även av andra anledningar som dödsfall vara bra att ha ett samboavtal.

Samboavtal blir giltiga direkt det skrivs under

När du och din partner skrivit ett samboavtal blir det giltigt direkt. Det är även bra att veta att ett samboavtal inte behöver registreras offentligt eller ha en äkthetsstämpel. Tänk på att bilar, båtar och eventuella fritidshus inte ingår i samboegendom. Det är endast bohag och bostad som ingår.

Driva process mot ditt försäkringsbolag?

Att ha försäkringar är bra och något som vi verkligen rekommenderar alla att skaffa. Försäkringsbolag har ofta väldigt specifika försäkringsvillkor som det är viktigt att du som kund läser noggrant. På så sätt kan du säkerställa att försäkringen passar dig och det ändamål du vill att den skall täcka.

Det finns dock vissa riktlinjer som alla försäkringsbolag måste förhålla sig till – man får till exempel inte diskriminera på grund av könstillhörighet, eller ge fördelar till en viss typ av kunder. Men ibland tar försäkringsbolagen ändå inte det beslut du som kund förväntar dig eller hoppats på. Man kanske inte får ett så stort ersättningsbelopp som man trodde eller så får man ett totalt avslag på sin yrkan om ersättning. Upplever man att detta skett på grund av bristande jämställdhet eller diskriminering av något slag bör man vidta åtgärder.

Det är inte helt lätt för enskilda personer att få rätt i försäkringsfrågor. Hamnar man i en situation som man själv inte kan reda ut är det bra att känna till att det går att få hjälp i tvisten mot försäkringsbolaget, det bästa brukar vara att anlita juridisk hjälp. Det finns många jurister och advokater som bistår både privatpersoner och företag i frågor som rör sig om försäkringsrätt.

Så går det till

Om du upplever att du diskriminerats av ditt försäkringsbolag bör du i tur och ordning vidta ett antal steg för att inleda en process där det avgörs om försäkringsbolaget tagit ett felaktigt beslut eller inte.

Först och främst bör du kontakta försäkringsbolaget och be om en omprövning av ärendet. Du kan begära en omprövning så länge du begär den inom sex månader från meddelande om det första beslutet. De flesta försäkringsbolag har en intern nämnd, klagomålsansvarig eller kundombudsman som är ansvariga för att ompröva beslut eller hantera klagomål från kunder.

Får du avslag på denna omprövning kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som provar ditt ärende. Skulle inte heller detta hjälpa är det dags att anlita en jurist som kan driva ärendet åt dig i rätten.