Att ha försäkringar är bra och något som vi verkligen rekommenderar alla att skaffa. Försäkringsbolag har ofta väldigt specifika försäkringsvillkor som det är viktigt att du som kund läser noggrant. På så sätt kan du säkerställa att försäkringen passar dig och det ändamål du vill att den skall täcka.

Det finns dock vissa riktlinjer som alla försäkringsbolag måste förhålla sig till – man får till exempel inte diskriminera på grund av könstillhörighet, eller ge fördelar till en viss typ av kunder. Men ibland tar försäkringsbolagen ändå inte det beslut du som kund förväntar dig eller hoppats på. Man kanske inte får ett så stort ersättningsbelopp som man trodde eller så får man ett totalt avslag på sin yrkan om ersättning. Upplever man att detta skett på grund av bristande jämställdhet eller diskriminering av något slag bör man vidta åtgärder.

Det är inte helt lätt för enskilda personer att få rätt i försäkringsfrågor. Hamnar man i en situation som man själv inte kan reda ut är det bra att känna till att det går att få hjälp i tvisten mot försäkringsbolaget, det bästa brukar vara att anlita juridisk hjälp. Det finns många jurister och advokater som bistår både privatpersoner och företag i frågor som rör sig om försäkringsrätt.

Så går det till

Om du upplever att du diskriminerats av ditt försäkringsbolag bör du i tur och ordning vidta ett antal steg för att inleda en process där det avgörs om försäkringsbolaget tagit ett felaktigt beslut eller inte.

Först och främst bör du kontakta försäkringsbolaget och be om en omprövning av ärendet. Du kan begära en omprövning så länge du begär den inom sex månader från meddelande om det första beslutet. De flesta försäkringsbolag har en intern nämnd, klagomålsansvarig eller kundombudsman som är ansvariga för att ompröva beslut eller hantera klagomål från kunder.

Får du avslag på denna omprövning kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som provar ditt ärende. Skulle inte heller detta hjälpa är det dags att anlita en jurist som kan driva ärendet åt dig i rätten.