Varför män dör tidigare än kvinnor

Att kvinnor lever längre än män är sedan länge fastställt, men varför är det så egentligen? Det finns en rad olika orsaker men främsta har med testosteronet att göra, men männens livslängd närmar sig faktiskt kvinnors livslängd vilket är en positiv utveckling.

Kvinnor lever längre än män. Vanligt hos begravningsentreprenören är därför att änkor kommer dit för att välja bland kistor och urnor för att begrava sin make i. Men så kanske det inte kommer vara i framtiden. Ny statistik som Statistiska centralbyrån presenterar visar att männens livslängd nu knappar in på kvinnornas och vi börjar få en mer jämställd ålder över när vi dör. En förklaring som man dock hittat till varför kvinnor lever längre än män är att det hela handlar om våra testosteronhalter, något som man även hittat belägg för i en Koreansk studie som SVT skriver om. Genom att undersöka enucker (kastrerade män utan testiklar) har man kommit fram till att just testosteronhalten kan vara anledningen, för man skriver även om hur unga män är mer riskbenägna än vad kvinnor är vilket också kan förklaras genom högre testosteronhalt.

”En anledning till att testosteron ibland anges som förklaring till skillnaderna i livslängd är att det sägs öka risktagandet i unga åldrar. Unga män är mer benägna att ta risker än unga kvinnor och dödligheten är därför betydligt högre hos de unga männen.”

Likaså kanske de höga testosteronhalterna därför kan vara förklaringen till varför unga män gör fler dumdristiga saker än vad kvinnor gör. I till exempel tidningen Café har man listat en hel artikel full med roliga bilder på temat ”29 förklaringar till att män dör tidigare än kvinnor”. Där visas allt från fönsterputsning utan säkerhetslina och flytande förlängningssladdar i poolen till stegar uppställda på ostabila vis och män som agerar levande hopphinder för hästar med mera. Visserligen är bilderna i artikeln tänkta att locka fram skratt – men kanske är dessa även, som artikeln också utlovar, bevis för hur en ökad testosteronhalt leder till kortare liv?