Inte jämställt i Sverige ännu

Kvinnor lever längre än män – och fler män dödas i arbetsplatsolyckor än vad kvinnor gör. Än är det långt kvar till jämställdhet i Sverige, även om vi är påväg mot ett allt bättre samhälle för alla.

 

Hur jämställda är vi i Sverige egentligen? Finns det något i detta som gör att kvinnor lever längre än män – att män inte får lyssna på sin kropp eller att det inte är lika okej att anävnda skyddskläder och säkerhetsanordningar på arbetsplatser som domineras av män. Säkerligen. Alldeles för många män dör i arbetsplatsolyckor och det är något som måste åtgärdas, ingen ska skadas eller dö på sitt jobb. Där ska man vara trygg, oavsett arbete, ålder, kön och arbetsuppgifter.

Män är också mer risktagande än kvinnor, särskilt i yngre åldrar, på grund av testosteronhalten. Detta kan även påverka dödligheten, inte minst i trafiken. Oavsett kön får man en fin och värdig begravning på Fenix Begravning i Göteborg, som det går att läsa mer om på https://fenixbegravning.se/begravningsbyra/goteborg/. Men ingen ska som sagt avlida på sitt arbete eller som en konsekvens av stress och orättvisa villkor.

 

Detta är jämställdhet enligt regeringen

På regeringen.se går det att läsa om regeringskansliets mening om jämställdhet. Där står det skrivet att jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män och att dessa ska ha samma möjlighet att både forma samhället men även sina egna liv:

 

Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritetRegeringskansliet

 

Att det fortfarande är skevt på arbetsmarknaden syns inte bara i byggbranschens dödsolyckor, där machonormer lever kvar och gör att många inte vågar eller vill använda skyddsanordningar. Det syns även från chefshåll, som det skrivs om här i Resumé.

Varför män dör tidigare än kvinnor

Att kvinnor lever längre än män är sedan länge fastställt, men varför är det så egentligen? Det finns en rad olika orsaker men främsta har med testosteronet att göra, men männens livslängd närmar sig faktiskt kvinnors livslängd vilket är en positiv utveckling.

Kvinnor lever längre än män. Vanligt hos begravningsentreprenören är därför att änkor kommer dit för att välja bland kistor och urnor för att begrava sin make i. Men så kanske det inte kommer vara i framtiden. Ny statistik som Statistiska centralbyrån presenterar visar att männens livslängd nu knappar in på kvinnornas och vi börjar få en mer jämställd ålder över när vi dör. En förklaring som man dock hittat till varför kvinnor lever längre än män är att det hela handlar om våra testosteronhalter, något som man även hittat belägg för i en Koreansk studie som SVT skriver om. Genom att undersöka enucker (kastrerade män utan testiklar) har man kommit fram till att just testosteronhalten kan vara anledningen, för man skriver även om hur unga män är mer riskbenägna än vad kvinnor är vilket också kan förklaras genom högre testosteronhalt.

”En anledning till att testosteron ibland anges som förklaring till skillnaderna i livslängd är att det sägs öka risktagandet i unga åldrar. Unga män är mer benägna att ta risker än unga kvinnor och dödligheten är därför betydligt högre hos de unga männen.”

Likaså kanske de höga testosteronhalterna därför kan vara förklaringen till varför unga män gör fler dumdristiga saker än vad kvinnor gör. I till exempel tidningen Café har man listat en hel artikel full med roliga bilder på temat ”29 förklaringar till att män dör tidigare än kvinnor”. Där visas allt från fönsterputsning utan säkerhetslina och flytande förlängningssladdar i poolen till stegar uppställda på ostabila vis och män som agerar levande hopphinder för hästar med mera. Visserligen är bilderna i artikeln tänkta att locka fram skratt – men kanske är dessa även, som artikeln också utlovar, bevis för hur en ökad testosteronhalt leder till kortare liv?