post

Därför är samboavtal betydelsefullt att skriva

Med ett samboavtal är det möjligt att helt eller delvis avtala bort bodelningsreglerna för sambor. Exempelvis går det i ett samboavtal att avtala att den gemensamma bostaden inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Att skriva ett samboavtal i ett tidigt skede när du och din partner blir sambor är en fördel.

När du ska bli sambor med din partner kan det vara en god idé att fundera över att skriva ett samboavtal. Då är det möjligt att avtala bort regler som finns i sambolagen. Det är alltså med ett samboavtal möjligt att reglera bland annat hur privat egendom ska fördelas vid en eventuell separation. Om du och din partner vill skriva ett samboavtal är det en bra idé att gå in på https://www.advokatnovum.se/ och ta hjälp. Det är viktigt att skriva samboavtal på ett korrekt sätt för att inte riskera att det är ogiltigt. Med hjälp av en advokat eller jurist kan du säkerställa att samboavtalet gäller i lagens ögon.

Båda parterna måste skriva under samboavtalet

Att skriva på ett samboavtal är frivilligt och inget som den andre parten måste göra. Därför är det en bra idé att skriva ett samboavtal medan ni är kära i varandra och vill varandras bästa. I en uppslitande separation är det lätt hänt att det uppstår konflikter och då är det bra att redan ha ett samboavtal. Det är dock viktigt att båda parterna skriver under för att det ska vara giltigt. Du och din partner bör ha ett exemplar var av samboavtalet. Förvara sedan samboavtalet på en trygg plats. Det kan även av andra anledningar som dödsfall vara bra att ha ett samboavtal.

Samboavtal blir giltiga direkt det skrivs under

När du och din partner skrivit ett samboavtal blir det giltigt direkt. Det är även bra att veta att ett samboavtal inte behöver registreras offentligt eller ha en äkthetsstämpel. Tänk på att bilar, båtar och eventuella fritidshus inte ingår i samboegendom. Det är endast bohag och bostad som ingår.