Kvinnor röker i större utsträckning än män

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik går det att utläsa att det i snitt fler kvinnor som röker jämfört med män i Sverige. Kvinnor får ofta värre följder än män vad gäller rökning. Samtidigt är det både fler kvinnor och män som är benägna att sluta.

Totalt sätt är det fler kvinnor än män som röker, enligt statistik. Man är också mer bekymrad över att fler unga röker, och speciellt då unga kvinnor.

E-cigaretter kan leda till fler rökstopppexels-photo-413447

Enligt en studie ursprungligen publicerad i The BMJ kan man läsa att e-cigaretter, såsom märket Ecocig exempelvis, kan leda till att folk är mer benägna att sluta röka konventionella cigaretter. Dagens Medicin skriver om studien, en enkätstudie som är en av de största hittills. Denna har visat på att under samma period som antalet användare av e-cigaretter ökat så svarar även en stor del av befolkningen att de slutat röka. Slutsatsen man drar av detta är således att e-cigaretterna kan få rökare att sluta röka konventionella cigaretter, och att många är mer benägna att sluta röka överlag.

10 procent kvinnor rökte 2016

Tobak är en av de riskfaktorer som bidrar som allra med till sjukdomar i Sverige. Hur mycket som röks dagligen beror på ålder, kön och utbildning och var man bor någonstans. Exempelvis är andelen som röker som endast har utbildning på förgymnasial och gymnasial nivå större, medans de som har en eftergymnasial utbildning röker i mindre utsträckning. I statistiken från Folkhälsomyndigheten kan man utläsa att av andelen kvinnor i åldern 16-84 var det 10 % som rökte. Andelen män var då 8 %. Åren innan såg det ut såhär för kvinnor, respektive män:

  • – Kvinnor 12 % och män 10 %.
  • – Både kvinnor och män 11 %.
  • – 2014 och 2015. Kvinnor 11 % och män 9 %.

Kvinnor som röker kan lättare bli sjuka

Det som är extra förbryllande med att fler kvinnor än män tycks röka som det ser ut idag, är att kvinnor som röker löper större risk att drabbas av följdsjukdomar som lungcancer och KOL. Varför det är så vet man ännu inte, men det kan handa om skillnader i genetiken, skriver Sveriges Radio i en artikel.