Kvinnor röker i större utsträckning än män

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik går det att utläsa att det i snitt fler kvinnor som röker jämfört med män i Sverige. Kvinnor får ofta värre följder än män vad gäller rökning. Samtidigt är det både fler kvinnor och män som är benägna att sluta.

Totalt sätt är det fler kvinnor än män som röker, enligt statistik. Man är också mer bekymrad över att fler unga röker, och speciellt då unga kvinnor.

E-cigaretter kan leda till fler rökstopppexels-photo-413447

Enligt en studie ursprungligen publicerad i The BMJ kan man läsa att e-cigaretter, såsom märket Ecocig exempelvis, kan leda till att folk är mer benägna att sluta röka konventionella cigaretter. Dagens Medicin skriver om studien, en enkätstudie som är en av de största hittills. Denna har visat på att under samma period som antalet användare av e-cigaretter ökat så svarar även en stor del av befolkningen att de slutat röka. Slutsatsen man drar av detta är således att e-cigaretterna kan få rökare att sluta röka konventionella cigaretter, och att många är mer benägna att sluta röka överlag.

10 procent kvinnor rökte 2016

Tobak är en av de riskfaktorer som bidrar som allra med till sjukdomar i Sverige. Hur mycket som röks dagligen beror på ålder, kön och utbildning och var man bor någonstans. Exempelvis är andelen som röker som endast har utbildning på förgymnasial och gymnasial nivå större, medans de som har en eftergymnasial utbildning röker i mindre utsträckning. I statistiken från Folkhälsomyndigheten kan man utläsa att av andelen kvinnor i åldern 16-84 var det 10 % som rökte. Andelen män var då 8 %. Åren innan såg det ut såhär för kvinnor, respektive män:

  • – Kvinnor 12 % och män 10 %.
  • – Både kvinnor och män 11 %.
  • – 2014 och 2015. Kvinnor 11 % och män 9 %.

Kvinnor som röker kan lättare bli sjuka

Det som är extra förbryllande med att fler kvinnor än män tycks röka som det ser ut idag, är att kvinnor som röker löper större risk att drabbas av följdsjukdomar som lungcancer och KOL. Varför det är så vet man ännu inte, men det kan handa om skillnader i genetiken, skriver Sveriges Radio i en artikel.

Att ta bort övervikt

Kvinnor lägger mer pengar på skönhet och sitt utseende än vad män gör – det visar sig i antalet skönhetsoperationer bland annat. Många väljer att själva bekosta sin överviktsoperation än att vänta i kö hos landstinget.

operation sjukhus läkareDet är olika i beteende mellan män och kvinnor, på vissa punkter. Något vi skrivit tidigare om är att män generellt sett lånar mer än sina kvinnliga motsvarigheter. Eller till dyrare saker än vad tjejer lägger lånade pengar på. Något som inte verkar förändrats nämnvärt genom åren.

Fortfarande är det så att kvinnor lägger mer pengar på kläder och skönhet, i högre grad även på skönhetsoperationer och ingrepp för att ta bort övervikt. I Sveriges Radio kan en läsa om hur en kvinna valde att bekosta sin egen överviktsoperation, detta eftersom att landstinget har en restriktiv hållning kring hur pass överviktig det krävs att personen är för att remitteras till just ett ingrepp som gastric bypass och liknande.

Personen i fråga sökte först vård hos landstinget i Göteborg för att hoppas få operera bort delar av övervikten. Då vägde hon 138 kilo och hade ett högt BMI på hela 36, ett högt värde men inte nära den översta gränsen som ligger på 40, bara snäppet högre den nedre gränsen på 35. Men hon fick en lång väntetid operation hos landstinget och bland annat för att hon inte utvecklat sidosjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. Det gjorde vidare att hon också hamnade längst ner på listan och skulle ha fått vänta i hela fem år på en operation.

Bekostade sin egen operation

I stället valde hon alltså att själv bekosta sin operation och lånade pengar för att ha råd att genomföra den. Nu efter fyra år har hon gått ner till nästan hälften av vikten, och ligger på det lite mer hälsosamma 76 kilo och säger i artikeln att hon ”har fått ett nytt liv”.

  • Antalet överviktsoperationer på Sahlgrenska minskar men ökar på privata kliniker
  • Fördelen många ser är att man får operationen snabbare och att man kan välja läkare mer fritt
  • Det kostar kring 60 000 upp till ungefär 120 000
  • Många tar lån för att ha råd men får även stöd av sina arbetsgivare genom bruttolöneavdrag