post

Varför betalar kvinnor högre ränta jämfört med män? Hur står det egentligen till med jämställdheten på lånemarknaden? När låntagare bedöms efter kön verkar det som kvinnor missgynnas. En lösning är att välja en långivare som inte använder UC för att bedöma kreditvärdigheten.

kvinnaHuvudanledningen till att kvinnor betalar mer i ränta verkar nämligen grundas i de inkomstskillnader som finns i samhället. Eftersom kvinnor i allmänhet har lägre inkomst än män, upplevs risken som högre och då erbjuds de lån där räntan ligger något högre. För mindre lån utan UC verkar det vara något mer jämställt. Genom att besöka https://utanuc.com/smslan/ kan du hitta information om billiga smslån.

Olika anledningar till kvinnors sämre lånevillkor

En faktor som inte ska underskattas är att kvinnor i större utsträckning än män är ensamstående med barn. När banker och kreditinstitut räknar på levnadskostnader kommer de väga in hemmavarande barn som något negativt. Kvinnor jobbar också deltid i större utsträckning än män, vilket heller inte ses som lika tryggt som ett heltidsjobb.

Ytterligare en faktor är att män har en tendens att ta större lån. Stora lån är mycket attraktivt för långivare, så de är beredda att sänka räntan för att kunden inte ska välja att gå till en konkurrent. Det kan i sin tur bero på olika konsumtionsvanor. Män lånar ofta till bilar och dyr hemelektronik, medan kvinnor är mer benägna att shoppa bland annat kläder på kredit.

Hur stora är skillnaderna?

Att jämföra räntenivån mellan män och kvinnor är ganska komplicerat, men undersökningar som gjorts visar att det kan skilja upp emot en procentenhet till kvinnors nackdel. I vissa kommuner är skillnaden till och med två procentenheter för konsumtionslån. Ett gott råd för ett hushåll kan därför vara att ansöka om ett lån tillsammans. När två personer delar på lånet finns chansen till en mer fördelaktig ränta. Det lönar sig också för kvinnor att noggrant jämföra olika låneerbjudanden, eftersom de kan ha ännu mer pengar att spara än männen.