post

Gabriel Wikström är ministern som twittrare, ledarskribenter och andra tyckare älskar att häckla. Men ett av hans senaste förslag är definitivt mer bra än dåligt.

Regeringen gav under torsdagen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell befolkningsstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Syftet med studien är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete.

KärleksstigenSå inleds ett pressmeddelande från Sveriges regering, som publicerades 29 juli. Enligt folkhälsominister Gabriel Wikström handlar sexuell hälsa, som bör vara utgångspunkten för sexualpolitiken, inte bara om sexuellt överförbara sjukdomar och annat negativt, utan även om det lustfyllda och positiva. För att skaffa sig en bild av detta är det nödvändigt att genomföra en undersökning, som kommer att vara helt frivillig. Det kommer inte att stå statligt anställda sexstudiemän och –kvinnor i de svenska sovrummen.

På en del debattörer har det dock låtit så. Eftersom det framför allt har varit borgerliga som kritiserat undersökningen kan det vara värt att påminna om att representanter för samtliga borgerliga partier undertecknade en motion om samma sak 2007. Den motionen finns att läsa här.

Det är mer än 20 år sedan den senaste undersökningen på området gjordes, och därför är det hög tid att det görs en ny. Sexuell hälsa är en del av folkhälsan, och folkhälsa är politik.