post

Så gör du genomtänkta bitcoininvesteringar

Bitcoin som är en av många finansiella tillgångar har den senaste tiden ökat i popularitet. Att investera i bitcoin och andra tillgångar kan vara potentiellt lönsamt. Det viktiga när det gäller alla investeringar är att vara påläst.

Bitcoin är en digital kryptovaluta som skapades för att möjliggöra överföringar och handel mellan olika parter utan att behöva blanda in en tredje part som exempelvis en bank. På grund av detta kallas bitcoin för en oberoende och decentraliserad valuta. Bitcoin har funnits över tio år och har med tiden kommit att bli en populär investering. Om du är intresserad av att äga bitcoin är det viktigt att du läser på innan. Du kan gå in på https://bt.cx/sv/kopa-bitcoin/ för att läsa bra och matnyttig information. Det är viktigt att du alltid handlar från säkra handelsplatser för att inte riskera att bli av med dina pengar. En del handelsplatser har även höga avgifter som äter upp vinsterna. När du ska köpa bitcoin ska du förutom att handla från en trovärdig kryptobörs även säkra dina bitcoin i någon form av plånbok. Det finns olika plånböcker och vilken som är bäst beror på ditt behov.

“När allt vände upp gick krypto ännu bättre än börsen.”
Läs mer här om bitcoin

Finansiella tillgångar kan öka i värde

Finansiella placeringar som att exempelvis köpa bitcoin är ett sätt att få dina pengar att växa. Att spekulera i finansiella tillgångar kan vara lönsamt och spännande men det är viktigt att komma ihåg att det alltid innebär en risk. Investera endast pengar som du med säkerhet vet att du har råd att förlora. Genom att göra investeringar kan du förbättra din egna ekonomi. Det viktiga är att du har en plan för dina investeringar.

Driva process mot ditt försäkringsbolag?

Att ha försäkringar är bra och något som vi verkligen rekommenderar alla att skaffa. Försäkringsbolag har ofta väldigt specifika försäkringsvillkor som det är viktigt att du som kund läser noggrant. På så sätt kan du säkerställa att försäkringen passar dig och det ändamål du vill att den skall täcka.

Det finns dock vissa riktlinjer som alla försäkringsbolag måste förhålla sig till – man får till exempel inte diskriminera på grund av könstillhörighet, eller ge fördelar till en viss typ av kunder. Men ibland tar försäkringsbolagen ändå inte det beslut du som kund förväntar dig eller hoppats på. Man kanske inte får ett så stort ersättningsbelopp som man trodde eller så får man ett totalt avslag på sin yrkan om ersättning. Upplever man att detta skett på grund av bristande jämställdhet eller diskriminering av något slag bör man vidta åtgärder.

Det är inte helt lätt för enskilda personer att få rätt i försäkringsfrågor. Hamnar man i en situation som man själv inte kan reda ut är det bra att känna till att det går att få hjälp i tvisten mot försäkringsbolaget, det bästa brukar vara att anlita juridisk hjälp. Det finns många jurister och advokater som bistår både privatpersoner och företag i frågor som rör sig om försäkringsrätt.

Så går det till

Om du upplever att du diskriminerats av ditt försäkringsbolag bör du i tur och ordning vidta ett antal steg för att inleda en process där det avgörs om försäkringsbolaget tagit ett felaktigt beslut eller inte.

Först och främst bör du kontakta försäkringsbolaget och be om en omprövning av ärendet. Du kan begära en omprövning så länge du begär den inom sex månader från meddelande om det första beslutet. De flesta försäkringsbolag har en intern nämnd, klagomålsansvarig eller kundombudsman som är ansvariga för att ompröva beslut eller hantera klagomål från kunder.

Får du avslag på denna omprövning kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som provar ditt ärende. Skulle inte heller detta hjälpa är det dags att anlita en jurist som kan driva ärendet åt dig i rätten.